MEI - Chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật của các Bộ

MEI (Ministerial Effectiveness Index) là chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành (gọi tắt là Bộ) có hoạt động liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp.

Hướng dẫn điền phiếu Tải phiếu khảo sát
Hỗ trợ trực tuyến : Tel/ Fax: 04. 35771459/ 3577 0632 - E-mail: MEI@vcci.com.vn

Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch VCCI: Kỳ vọng về một Chính phủ hiệu quả vẫn còn xa!

Theo ông Vũ Tiến Lộc, tổng thể chỉ số MEI 2014 cho thấy một bức tranh nhiều mảng sáng và hy vọng hơn trước. Tuy nhiên, so với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một Chính phủ hiệu quả thì vẫn còn một khoảng cách xa... Bộ Giao thông vận tải - “ngôi sao cải cách” Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nan (VCCI) vừa tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng…