MEI - Chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật của các Bộ

MEI (Ministerial Effectiveness Index) là chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt
động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành (gọi tắt là
Bộ) có hoạt động liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp.

MEI được VCCI thực hiện 02 năm/lần theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công
văn số 2353/VPCP-PL ngày 18/4/2011. Với sự ủng hộ của các Hiệp hội doanh nghiệp
và cộng đồng, MEI đã có tác động tích cực trong hoạt động cải cách của các Bộ,
ngành liên quan.

MEI dựa trên:

+ Kết
quả khảo sát đánh giá của các Hiệp hội doanh nghiệp
cấp trung ương và cấp
tỉnh về các khía cạnh trong quá trình xây dựng và thi hành các văn bản pháp luật
về kinh doanh trên thực tế của các Bộ;

+ Kết
quả phân tích
một số dữ liệu khách quan về hoạt động
xây dựng pháp luật của các Bộ này.

MEI 2016 là
Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động pháp luật năm 2016 của các Bộ.

Chủ đề của MEI
2016 tập trung vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động pháp luật của các Bộ trong
cải cách thể chế, pháp luật nhằm thực thi và tận dụng cơ hội từ TPP và các FTA
mới.

Ý nghĩa của MEI

MEI đưa ra một bức tranh khái quát và định lượng
tương đối về hiệu quả hoạt động pháp luật kinh doanh của các Bộ. MEI phát hiện
những thực tiễn tốt, chỉ ra những vấn đề cần khắc phục, kiến nghị các giải pháp
cho hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ.

Từ đây, MEI có thể giúp Chính phủ và các Bộ nhận
biết và có các biện pháp thích hợp để tiếp tục phát huy những mặt tích cực, cải
thiện những mặt còn hạn chế, góp phần xây dựng một môi trường chính sách, pháp
luật hiệu quả, thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực pháp
luật, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và
cả nền kinh tế.

Những thông tin liên quan

Được đăng tải
trên trang thông tin điện tử của VCCI về MEI tại địa chỉ http://MEI.vibonline.com.vn, những thông
tin này sẽ giúp Hiệp hội hiểu rõ hơn về các nội dung khảo sát, bao gồm:


Thông tin chung về MEI;


Phiếu khảo sát MEI 2016;


Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan;


Danh mục các văn bản pháp luật do Bộ, ngành soạn thảo và ban hành năm 2016;


Hướng dẫn điền Phiếu khảo sát;


nhiều tài liệu liên quan khác.

Hiệp hội cũng có thể
được trợ giúp trực tuyến trên trang web này.

5 LÝ DO

Để Hiệp hội điền vào Phiếu khảo sát và gửi lại cho chúng tôi

  1. Hiệp hội đang đóng góp
   tích cực vào việc cải thiện chính sách, pháp luật và thực tiễn quản lý
   trong các lĩnh vực có liên quan bằng việc đánh giá. “chấm điểm” khách quan
   hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ;
  2. Hiệp hội đang góp phần
   nâng cao tiếng nói, vị thế và uy tín của các hiệp hội doanh nghiệp trong
   quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước;
  3. Hiệp hội có cơ hội nhìn
   lại hoạt động tham gia xây dựng và hỗ trợ hội viên thực hiện chính sách,
   pháp luật của chính mình để từ đó có biện pháp tăng cường hiệu quả hoat động,
   vai trò và uy tín của Hiệp hội trong các hội viên;
  4. Hiệp hội sẽ được chúng
   tôi gửi tặng 01 một món quà mà Hiệp hội lựa chọn (trong danh mục chúng tôi
   gửi kèm) qua đường bưu điện đến tận địa chỉ mà Hiệp hội chỉ định;
  5. Hiệp hội sẽ được chúng
   tôi cung cấp miễn phí các thông tin cơ bản về chính sách, pháp luật, các
   nghiên cứu của chúng tôi liên quan đến doanh nghiệp nếu Hiệp hội có yêu cầu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Số 9
Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện
thoại/fax: 04 3 5770632/ 04 3 5771459

Email:
MEI@vcci.com.vn

Website:
http://MEI.vibonline.com.vn