Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
LUẬT
1 105/2016/QH13 Luật Dược 6/4/2016

NGHỊ ĐỊNH

2 09/2016/NĐ-CP Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 28/1/2016
3 36/2016/NĐ-CP Về quản lý trang thiết bị y tế 15/5/2016
4 67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 1/7/2016
5 90/2016/NĐ-CP Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 1/7/2016
6 75/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV 1/7/2016
7 91/2016/NĐ-CP Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 1/7/2016
8 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1/7/2016
9 98/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 1/7/2016
10 102/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh thuốc 1/7/2016
11 103/2016/NĐ-CP Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 1/7/2016
12 104/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động tiêm chủng 1/7/2016
13 118/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 22/7/2016
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14 02/2016/QĐ-TTg Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch 28/1/2016

THÔNG TƯ

15 01/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong cơ sở khám, chữa bệnh 5/1/2016
16 02/2016/TT-BYT Bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng 12/1/2016
17 03/2016/TT-BYT Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu 21/1/2016
18 04/2016/TT-BYT Quy định về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám, chữa bệnh lao 26/2/2016
19 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú 29/2/2016
20 06/2016/TT-BYT Quy định ghi nhãn thuốc 8/3/2016
21 09/2016/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu, thuốc đấu thầu tập trung, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá 5/5/2016
22 10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 5/5/2016
23 11/2016/TT-BYT Quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập 11/5/2016
24 12/2016/TT-BYT Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 12/5/2016
25 14/2016/TT-BYT Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 12/5/2016
26 15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/5/2016
27 17/2016/TT-BYT Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 30/6/2016
28 18/2016/TT-BYT Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 30/6/2016
29 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/6/2016
30 21/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc 30/6/2016
31 22/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 30/6/2016
32 23/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc 30/6/2016
33 24/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 30/6/2016
34 25/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc 30/6/2016
35 26/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 30/6/2016
36 27/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc 30/6/2016
37 28/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 30/6/2016
38 29/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc 30/6/2016
39 30/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc 30/6/2016
40 31/2016/TT-BYT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 10/8/2016
41 32/2016/TT-BYT Quy định việc chi trả chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 15/9/2016
42 33/2016/TT-BYT Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên 19/9/2016
43 34/2016/TT-BYT Quy định về thăm khám, quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai 21/9/2016
44 35/2016/TT-BYT Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 28/9/2016
45 36/2016/TT-BYT Quy định việc thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần tại cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa phong, tâm thần của Nhà nước 29/9/2016
46 37/2016/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 25/10/2016
47 38/2016/TT-BYT Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 31/10/2016
48 39/2016/TT-BYT Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 4/11/2016
49 40/2016/TT-BYT Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 4/11/2016
50 41/2016/TT-BYT Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cáp độ an toàn sinh học phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm 14/11/2016
51 42/2016/TT-BYT Quy định việc thừa nhận kết quả phân loại thiết bị y tế 15/11/2016
52 43/2016/TT-BYT Quy định thời gian tập sự thoe chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 15/12/2016
53 44/2016/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 của Thông tư liên tích số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về điều kiện tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 15/12/2016
54 45/2016/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 20/12/2016
55 46/2016/TT-BYT Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 30/12/2016
56 47/2016/TT-BYT Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 30/12/2016
57 48/2016/TT-BYT Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế 30/12/2016
58 49/2016/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc 30/12/2016
59 50/2016/TT-BYT Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm 30/12/2016
60 51/2016/TT-BYT Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

61 07/2016/TTTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Quy định chi Tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số (sau đây gọi chung là Nghị định số 39/2015/NĐ-CP) 15/4/2016
62 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số 15/4/2016
63 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT Quy định về công tác y tế trường học 12/5/2016
64 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 30/6/2016
65 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ 30/6/2016