MEI 2014: Một bức tranh nhiều hy vọng
Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành chức năng năm 2014 (Ministerial Efficiency Index – MEI 2014). Theo đó, các Bộ, ngành đều được đánh giá đã tăng cường hiệu quả việc thực thi pháp luật.

Đây là chỉ số đánh giá 14 Bộ, ngành liên quan nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp, dựa trên phản hồi điều tra của 228 hiệp hội doanh nghiệp Trung ương và cấp tỉnh, đại diện cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên toàn quốc. Kết quả tổng thể MEI 2014 cho thấy một bức tranh nhiều hy vọng và nhiều mảng sáng hơn so với lần công bố trước vào năm 2012.

Bốn trong năm chỉ số của MEI 2014 đã tăng điểm so với lần công bố trước, với mức tăng trung bình là 10%. Ba trong năm chỉ số có điểm trung bình khá, gồm chỉ số về hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chất lượng Văn bản Quy phạm pháp luật (VBQPPL) và hiệu quả công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Từ góc độ các Bộ, sự tăng điểm ấn tượng nhất trong MEI 2014 thuộc về Bộ Giao thông Vận tải. Bộ này đứng đầu ở Bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật và dẫn đầu về mức độ cải thiện điểm số so với chính mình ở MEI 2012.

Theo công bố, kết quả lần lượt là: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng đầu về hiệu quả soạn thảo VBQPPL với 58,08 điểm/100, xếp cuối bảng là Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng đầu về xếp hạng chất lượng VBQPPL với 66,08 điểm, kém nhất là Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông đứng đầu xếp hạng hiệu quả Công khai thông tin, truyền thông và phổ biến pháp luật với 62,60 điểm, đứng cuối bảng là Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu trong thi hành pháp luật với 74,59 điểm, Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu về rà soát, kiểm tra và tổng kết thi hành pháp luật với 68,22 điểm.

Sự tiến bộ trong các chỉ số MEI 2014 cho thấy, các Bộ đã không còn chỉ thực hiện đủ nghĩa vụ đặt ra mà bắt đầu có những nỗ lực nhất định để thực hiện trách nhiệm của mình một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn còn khoảng cách khá xa so với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Điều đáng quan ngại là chỉ số đo hiệu quả hoạt động soạn thảo VBQPPL là chỉ số duy nhất có điểm số bình quân của các Bộ giảm đi so với cách đây hai năm. Vấn đề này chưa bao giờ được đánh giá tích cực trong MEI, với việc thường xuyên đứng chót hoặc áp chót mà nay lại còn đi xuống, Điều đó cho thấy, trong khi bức tranh tổng thể về MEI đang được cải thiện thì soạn thảo VBQPPL lại trở thành một góc tối.

MEI là chương trình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 (không công bố năm 2013) nhằm có tiêu chí đánh giá thường niên hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành. Mục đích của chương trình là để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc phát hiện những mặt được và chưa được của các cơ quan quản lý khi xây dựng khuôn khổ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động.

MEI 2014 xếp hạng 14 Bộ ở năm tiêu chí: Soạn thảo VBQPPL, Chất lượng VBQPPL, Công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, Tổ chức thi hành và rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật.

Minh Châu
Nguồn: Báo điện tử Thế giới & Việt Nam