MEI 2014: Sự “bứt phá” của Bộ Giao thông Vận tải

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI phát biểu tại lễ công bố

Buổi công bố chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014 (MEI 2014) do VCCI tổ chức chiều 22/6 tại Hà Nội đã ghi nhận sự “bứt phá” của Bộ Giao thông Vận tải (từ vị trí cuối bảng chỉ số hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lên nhóm giữa, đứng vị trí thứ 5).

Nhận xét về MEI 2014, bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nhóm nghiên cứu MEI cho biết, kết quả tổng thể MEI 2014 cho thấy một bức tranh nhiều hy vọng hơn, nhiều mảng sáng hơn trước. Cụ thể, 4 trong 5 chỉ số của MEI 2014 đã tăng điểm so với MEI 2012, mức tăng trung bình chung là 10%. 3 trong số 5 chỉ số có điểm trung bình khá, đặc biệt có 1 chỉ số (chỉ số về hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật) đã đạt mức điểm khá, 70,46 điểm/100. Đối với riêng từng bộ, trong MEI 2014, chỉ còn một chỉ số (chỉ số hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật) ghi nhận điểm số dưới trung bình của một số Bộ, tất cả các chỉ số còn lại đều không có bộ nào có điểm dưới 50 điểm/100.

Báo cáo cũng cho biết, không còn tình trạng dàn hàng ngang và “trung bình đều” về điểm số giữa các bộ so với MEI 2012. Từ góc độ các bộ, sự tăng điểm ấn tượng nhất trong MEI 2014 thuộc về Bộ Giao thông vận tải khi bộ này đứng đầu ở Bảng xếp hạng về Chỉ số rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật và dẫn đầu về mức độ cải thiện điểm số so với chính mình ở MEI 2012.

Cụ thể, đối với chỉ số hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, với điểm số trung bình của Bộ là 50,4 điểm/100, đây là chỉ số có điểm thấp nhất trong MEI 2014. Nhóm Bộ đứng top đầu về hiệu quả ở chỉ số này là Bộ Kế hoạch Đầu tư (58,08 điểm/100), Bộ Tư pháp (56,45 điểm/100) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (53,61 điểm/100). Đứng vị trí cuối của bảng xếp hạng là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (44,78 điểm), Bộ Thông tin và Truyền thông (45,91 điểm) và Bộ Y tế (45,92 điểm). Các vị trí này hầu như không có sự thay đổi so với MEI 2012 trừ trường hợp Bộ Giao thông và Vận tải (từ vị trí cuối bảng lên nhóm giữa, đứng vị trí thứ 5). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 3).

Đối với chỉ số chất lượng văn bản pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giành giải quán quân với tổng số điểm là 66,06 điểm/100. Đứng vị trí chót là Bộ Y tế với tổng số điểm là 55,18 điểm/100.

Với chỉ số hiệu quả công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến phá luật, Bộ đứng top đầu là Bộ Thông tin và Truyền thông (62,6 điểm/100), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (62, 39 điểm/100) và Bộ Tư pháp (62,05 điểm/100). Top có hiệu quả công khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật thấp nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (57,71 điểm/100), Bộ Y tế (57,92 điểm/100) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (58,3 điểm/100).

Trong chỉ số hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu top với số điểm là 74,59 điểm, Bộ Giao thông Vận tải (74,11 điểm/100), Bộ Y tế (65,24 điểm) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (68,19 điểm).

Đối với chỉ số rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đứng đầu top (68,22 điểm), tiếp đến là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (65,8 điểm) và Bộ Tư pháp (63,72 điểm). Bộ Y tế đứng cuối bảng xếp hạng với điểm số đạt trung bình (50,85 điểm).

Nguồn: VCCI