MEI 2014 – Bức tranh nhiều mảng sáng hơn về xây dựng và thi hành pháp luật kinh doanh

Đó là nhận định của Nhóm nghiên cứu MEI đưa ra tại buổi lễ công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014 – Ministeria Efficiency Index – MEI 2014 do VCCI tổ chức chiều 22/6/2015 tại Hà Nội.

MEI 2014 đánh giá hiệu quả hoạt động pháp luật của 14 Bộ có liên quan chặt chẽ nhất tới doanh nghiệp dựa trên phản hồi điều tra của 228 hiệp hội doanh nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh, đại diện cho trên 409.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cả nước.

Kết quả tổng thể MEI 2014 cho thấy một bức tranh sáng hơn và nhiều hy vọng hơn trước. Cụ thể 4 trong số 5 chỉ số của MEI 2014 đã tăng điểm so với MEI 2012, với mức tăng trung bình là 10%. 3 trong 5 chỉ số có điểm trung bình khá, đặc biệt có 1 chỉ số (chỉ số hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật) đã đạt mức điểm khá, 70,46/100. Đối với riêng từng Bộ, trong MEI 2014, chỉ còn 1 chỉ số (chỉ số hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật) ghi nhận điểm số dưới trung bình của một số Bộ, tất cả các chỉ số còn lại đều không Bộ nào có điểm dưới 50 điểm /100.

Báo cáo cũng cho biết, không còn tình trạng dàn hàng ngang và “trung bình đều” về điểm số giữa các Bộ và các chỉ số trong 1 Bộ so với MEI 2012. Từ góc độ chỉ số về hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật đã vượt lên trên các chỉ số khác để đứng đầu MEI 2014 cả từ góc độ điểm số tuyệt đối (70,46 điểm/100) lẫn trong mức độ cải thiện. Trong 14 Bộ sự tăng điểm số ấn tượng nhất thuộc về Bộ Giao thông Vận tải đã được MEI 2014 ghi nhận là có bứt phá vươn lên dẫn đầu trở thành Ngôi sao cải cách với tỷ lệ điểm số đạt 27,58% so với MEI 2012 về mức độ cải thiện đứng đầu ở 3/5 chỉ số, cao gấp 3 lần mức cải thiện trung bình, chỉ số rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật.

Còn các Bộ khác tại từng chỉ số cũng đạt những vị trí cao: cụ thể, đối với chỉ số hiệu quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, với điểm số trung bình của Bộ là 50,4 điểm/100, đây là chỉ số có điểm thấp nhất trong MEI 2014. Nhóm Bộ đứng top đầu về hiệu quả ở chỉ số này là Bộ Kế hoạch Đầu tư (58,08 điểm/100), Bộ Tư pháp (56,45 điểm/100) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (53,61 điểm/100). Đứng vị trí cuối của bảng xếp hạng là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (44,78 điểm), Bộ Thông tin và Truyền thông (45,91 điểm) và Bộ Y tế (45,92 điểm). Đối với chỉ số chất lượng văn bản pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giành giải quán quân với tổng số điểm là 66,06 điểm/100. Đứng vị trí chót là Bộ Y tế với tổng số điểm là 55,18 điểm/100. Đối với chỉ số hiệu quả công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến phá luật, Bộ đứng top đầu là Bộ Thông tin và Truyền thông (62,6 điểm/100), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (62,39 điểm/100) và Bộ Tư pháp (62,05 điểm/100). Top có hiệu quả công khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật thấp nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (57,71 điểm/100), Bộ Y tế (57,92 điểm/100) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (58,3 điểm/100).

Trong chỉ số hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu top với số điểm là 74,59 điểm, Bộ Giao thông Vận tải (74,11 điểm/100), Bộ Y tế (65,24 điểm) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (68,19 điểm).

Đối với chỉ số rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu top (68,22 điểm), tiếp đến là Ngân hàng Nhà nước (65,8 điểm) và Bộ Tư pháp (63,72 điểm). Bộ Y tế đứng cuối bảng xếp hạng với điểm số đạt trung bình (50,85 điểm).

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định: Dựa vào kết quả MEI, Chính phủ các Bộ và các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp một cách đầy đủ hệ thống hơn thực trạng về hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh (từ soạn thảo đến thi hành) của các Bộ qua đó, hy vọng MEI sẽ là công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng một môi trường chính sách pháp luật hiệu quả hơn, thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý của Nhà nước, từ đó góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

MEI 2014 là bộ gồm 5 chỉ số độc lập với 5 bảng xếp hạng riêng cho các Bộ ở mỗi chỉ số: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; Công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; Tổ chức thi hành pháp luật; và Rà soát, kiểm tra tổng kết thi hành pháp luật. MEI được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2352/VPCP ngày 18/4/2011 về thực hiện đánh giá thường niên hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các Bộ và triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các Bộ, ngành, địa phương.

 

 

Kim Hiền
Nguồn: Báo điện tử Công thương