Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
LUẬT
1 103/2016/QH13 Luật Báo chí 5/4/2016

NGHỊ ĐỊNH

2 06/2016/NĐ-CP Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 18/1/2016
3 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 6/4/2016
4 81/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật viễn thông 1/7/2016
5 85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 1/7/2016
6 108/2016/NĐ-CP Quy định chi Tiết Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 1/7/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 18/2016/QĐ-TTg Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 6/5/2016
8 52/2016/QĐ-TTG Ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
9 55/2016/QĐ-TTG Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành 26/12/2016

THÔNG TƯ

10 01/2016/TT-BTTTT Sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 25/1/2016
11 02/2016/TT-BTTTT Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện 1/2/2016
12 03/2016/TT-BTTTT Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông 1/2/2016
13 04/2016/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 5/2/2016
14 05/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 1/3/2016
15 07/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay 17/3/2016
16 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 30/3/2016
17 09/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 30/3/2016
18 10/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 1/4/2016
19 12/2016/TT-BTTTT Quy định về chỉ định phòng thử nghiệm tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin 5/5/2016
20 13/2016/TT-BTTTT Quy định nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về 25/5/2016
21 16/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá 28/6/2016
22 17/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 28/6/2016
23 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương 28/6/2016
24 19/2016/TT-BTTTT Quy định biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 30/6/2016
25 20/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 31/8/2016
26 21/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 30/9/2016
27 22/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 19/10/2016
28 23/2016/TT-BTTTT Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 2/11/2016
29 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền thanh 15/11/2016
30 ?    
31 26/2016/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông 07/12/2016
32 27/2016/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 177, 975-137 MHz, dùng trên mặt đất sử dụng điều chế am” 07/12/2016
33 28/2016/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không 07/12/2016
34 29/2016/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị tương thích điện tử đối với thiết bị vô tuyến trong dịch vụ di động hàng không băng tần 975-137MHz dùng trên mặt đất 07/12/2016
35 30/2016/TT-BTTTt Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM 08/12/2016
36 31/2016/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị tương thích điện tử đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FPD và LTE 08/12/2016
37 32/2016/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz” 26/12/2016
38 33/2016/TT-BTTTT Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn” 26/12/2016
39 34/2016/TT-BTTTT Về quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ cố định băng tần 57-66 GHz 26/12/2016
40 35/2016/TT-BTTTT Quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính 26/12/2016
41 36/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình 26/12/2016
42 37/2016/TT-BTTTT Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình 26/12/2016
43 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
44 39/2016/TT-BTTTT Quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông 26/12/2016
45 40/2016/TT-BTTTT Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 26/12/2016
46 41/2016/TT-BTTTT Sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 26/12/2016
47 42/2016/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2016
48 43/2016/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số 26/12/2016
49 44/2016/TT-BTTTT Sửa đổi Thông tư 27/2010/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 26/12/2016
50 45/2016/TT-BTTTT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông\ 26/12/2016
51 46/2016/TT-BTTTT Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 26/12/2016
52 47/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

53 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) 10/3/2016
54 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 7/4/2016
55 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 8/6/2016
56 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 22/6/2016