Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH
1 31/2016/NĐ/CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 6/5/2016
2 35/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thú y 15/5/2016
3 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 1/7/2016
4 115/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 8/7/2016
5 119/2016/NĐ-CP Một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu 23/8/2016
6 147/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2010/nđ-cp ngày 24 tháng 9 năm 2010 của chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 2/11/2016
7 168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước 27/12/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8 16/2016/QĐ-TTg Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng; chống dịch bệnh động vật các cấp 29/4/2016
9 44/2016/QĐ-TTg Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng 19/10/2016
10 47/2016/QĐ-TTg Thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 31/10/2016
11 49/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý rừng sản xuất 1/11/2016

THÔNG TƯ

12 01/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi 15/2/2016
13 02/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp kèm theo Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT 22/2/2016
14 03/2016/TT-BNNPTNT Công bố danh mục, mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam 21/4/2016
15 04/2016/TT-BNNPTNT Quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản 10/5/2016
16 06/2016/TT-BNNPTNT Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam 31/5/2016
17 07/2016/TT-BNNPTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 31/5/2016
18 08/2016/TT-BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 1/6/2016
19 09/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 1/6/2016
20 10/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam 1/6/2016
21 11/2016/TT-BNNPTNT Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật 1/6/2016
22 12/2016/TT-BNNPTNT Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp 2/6/2016
23 13/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y 2/6/2016
24 14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 2/6/2016
25 15/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp 10/6/2016
26 16/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư 12/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư 10/6/2016
27 17/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường 24/6/2016
28 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 24/6/2016
29 19/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa 27/6/2016
30 20/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN 27/6/2016
31 21/2016/TT-BNNPTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản 28/6/2016
32 22/2016/TT-BNNPTNT    
33 23/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nội dung quản lý công trình lâm sinh 30/6/2016
34 24/2016/TT-BNNPTNT Danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước 30/6/2016
35 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 30/6/2016
36 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 30/6/2016
37 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 26/7/2016
38 28/2016/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 27/7/2016
39 29/2016/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 5/8/2016
40 30/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/8/2016
41 33/2016/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 31/10/2016
42 31/2016/TT-BNNPTNT Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, mua sắm tài sản, hoàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, xử lí tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp công lập do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lí 05/10/2016
43 32/2016/TT-BNNPNT Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lí 24/10/2016
44 33/2016/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 31/10/2016
45 34/2016/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 23/12/2016
46 35/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 26/12/2016
47 36/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam 26/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

46 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 16/5/2016