CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TÊN VĂN BẢN Kế hoạch điều chỉnh vào cthuc
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Du lịch (sửa đổi) 01/11/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
2 Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh
3 Về hoạt động nhiếp ảnh
4 Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
2 Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

THÔNG TƯ

 
1 Sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL
2 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3 Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
4 Quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng
5 Sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khâu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh 79/2012/NĐ-CP
6 Thông tư quy định về Quy chế hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã Quý IV/2016
7 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng trang phục và danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch Quý IV/2016
8 Thông tư quy định hoạt động Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Quý IV/2016
9 Thông tư quy định mẫu về hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao phường và thị trấn Quý IV/2016
10 Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn trong tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf Quý IV/2016
11 Thông tư về hoạt động môn Yoga Quý IV/2016
12 Thông tư ban hành Quy chế thẩm định kịch bản đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước Quý IV/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 
1 Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
2 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
3 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật