Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH
1 28/2016/NĐ/CP Sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ 20/4/2016
2 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/5/2016
3 63/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 1/7/2016
4 64/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 1/7/2016
5 65/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 1/7/2016
6 70/2016/NĐ-CP Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải 1/7/2016
7 78/2016/NĐ-CP Quy định Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 1/7/2016
8 92/2016/NĐ-CP Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 1/7/2016
9 111/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển 1/7/2016
10 146/2016/NĐ-CP Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển 2/11/2016
11 160/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lí tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển 29/11/2016
12 169/2016/NĐ-CP Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam 27/12/2016
13 170/2016/NĐ-CP Quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải 27/12/2016
14 171/2016/NĐ-CP Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 27/12/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

15 51/2016/QĐ-TTg Về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục hàng không Việt Nam 29/11/2016

THÔNG TƯ

16 01/2016/TT-BGTVT Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam 1/2/2016
17 03/2016/TT-BGTVT Sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT về Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 31/3/2016
18 04/2016/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 4/4/2016
19 05/2016/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang 4/4/2016
20 06/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 8/4/2016
21 08/2016/TT-BGTVT Bổ sung Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành, khai thác Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) vào Thông tư 28/2013/TT-BGTVT 4/5/2016
22 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ 2/6/2016
23 12/2016/TT-BGTVT Hướng dẫn Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 9/6/2016
24 13/2016/TT-BGTVT Sửa đổi Thông tư 01/2013/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 23/6/2016
25 14/2016/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-te-nơ vận tải biển tuyến quốc tế 28/6/2016
26 15/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý đường thủy nội địa 30/6/2016
27 16/2016/TT-BGTVT Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị 30/6/2016
28 17/2016/TT-BGTVT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 30/6/2016
29 19/2016/TT-BGTVT Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa 30/6/2016
30 20/2016/TT-BGTVT Sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới 20/7/2016
31 21/2016/TT-BGTVT Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải 25/8/2016
32 22/2016/TT-BGTVT Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước 1/9/2016
33 23/2016/TT-BGTVT Định mức kinh tế – kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển 6/9/2016
34 24/2016/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS 15/9/2016
35 25/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 15/10/2016
36 27/2016/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 12/10/2016
37 28/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo thông tư số 76/2014/tt-bgtvt ngày 19 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải 14/10/2016
38  29/2016/TT-BGTVT Quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam 20/10/2016
39 30/2016/TT-BGTVT Quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải 28/10/2016
40 31/2016/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải 31/10/2016
41 32/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014 ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nọi bộ của thanh tra ngành giao thông vận tải 07/11/2016
42 33/2016/TT-BGTVT Quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam 15/11/2016
43 34/2016/TT-BGTVT Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, do trung ương quản lý 15/11/2016
44 35/2016/TT-BGTVT Quy định mức gia tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý 15/11/2016
45 36/2016/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa 24/11/2016
46 37/2016/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 25/11/2016
47 38/2016/TT-BGTVT Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 02/12/2016
48 39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của
Bộ Giao thông vận tải
06/12/2016
49 40/2016/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam 07/12/2016
50 41/2016/TT-BGTVT Quy định về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam 16/12/2016
51 42/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị 19/12/2016
52 43/2016/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC) 20/12/2016
53 44/2016/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa 26/12/2016
54 45/2016/TT-BGTVT Sửa đổi Thông tư 76/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 38/2010/TT-BGTVT quy định Tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 28/12/2016
55 46/2016/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa 29/12/2016
56 47/2016/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không 30/12/2016
57 48/2016/TT-BGTVT Quy định về bảo trì hàng không 30/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

58 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch 23/3/2016
59 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP Về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng 8/4/2016
60 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 10/5/2016
61 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư 10/5/2016
62 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương 30/6/2016