Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
LUẬT
1 11/2016/UBTVQH13 Pháp lệnh Quản lý thị trường 8/3/2016

NGHỊ ĐỊNH

2 07/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25/1/2016
3 19/2016/NĐ-CP Về kinh doanh khí 22/3/2016
4 77/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 1/7/2016
5 115/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 8/7/2016
6 148/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường 4/11/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 26/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 1/7/2016
8 35/2016/QĐ-TTg Về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh 23/8/2016

THÔNG TƯ

9 01/2016/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016 5/1/2016
10 02/2016/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm 11/3/2016
11 03/2016/TT-BCT Quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí 10/5/2016
12 04/2016/TT-BCT Sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực 6/6/2016
13 05/2016/TT-BCT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 6/6/2016
14 06/2016/TT-BCT Sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 14/6/2016
15 07/2016/TT-BCT Quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 29/6/2016
16 08/2016/TT-BCT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương 29/6/2016
17 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016 1/7/2016
18 10/2016/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam – Lào 1/7/2016
19 11/2016/TT-BCT Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 5/7/2016
20 12/2016/TT-BCT Sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản 5/7/2016
21 13/2016/TT-BCT Quy định quản lý than trôi 11/7/2016
22 14/2016/TT-BCT Sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa 5/8/2016
23 15/2016/TT-BCT Hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương 10/8/2016
24 16/2016/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu năm 2016 19/8/2016
25 17/2016/TT-BCT Sửa đổi Điều 10 Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg 30/8/2016
26 18/2016/TT-BCT Quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường 31/8/2016
27 19/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát 14/9/2016
28 20/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép 20/9/2016
29 21/2016/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu 20/9/2016
30 22/2016/TT-BCT Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 3/10/2016
31 23/2016/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 12/10/2016
32 24/2016/TT-BCT Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 30/11/2016
33 25/2016/TT-BCT Thông tư quy định hệ thống truyền điện tải 30/11/2016
34 26/2016/TT-BCT Thông tư quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản 30/11/2016
35 27/2016/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
5/12/2016
36 28/2016/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập
khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia
5/12/2016
37 29/2016/TT-BCT Thông tư 29/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 13/12/2016
38 30/2016/TT-BCT Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương 13/12/2016
39 31/2016/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 15/12/2016
40 32/2016/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ 15/12/2016
41 33/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh 23/12/2016
42 34/2016/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 28/12/2016
43 ?    
44 36/2016/TT-BCT Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 28/12/2016
45 ?    
46 38/2016/TT-BCT Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa 28/12/2016
47 39/2016/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 30/12/2016
48 40/2016/TT-BCT    
49 41/2016/TT-BCT Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 30/12/2016
50 42/2016/TT-BCT    
51 43/2016/TT-BCT Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết 30/12/2016
52 44/2016/TT-BCT