CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) Tháng 03/2016
2 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Tháng 11/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở TGXH công lập Tháng 01/2016
2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động Tháng 03/2016
3 Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Tháng 03/2016
4 Nghị định quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 Tháng 03/2016
5 Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực dạy nghề Tháng 03/2016
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Tháng 03/2016
7 Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Tháng 04/2016
8 Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tháng 04/2016
9 Nghị định của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện Tháng 06/2016
10 Nghị định của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016-2020 Tháng 07/2016
11 Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động năm 2017 Tháng 09/2016
12 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội Tháng 11/2016
13 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/8/2007 Hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tháng 12/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 Tháng 03/2016
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020” Tháng 12/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tháng 01/2016
2 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 Tháng 02/2016
3 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang Tháng 03/2016
4 Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với tời điện dùng để nâng tải, tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, tời thủ công có trọng tải từ 1000kg trở lên, máy vận thăng chở hàng không cho người đi kèm và thang máy không phòng máy Tháng 03/2016
5 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ LĐTBXH về biểu mẫu lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc Tháng 03/2016
6 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Cần trục Tháng 03/2016
7 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Cổng trục – cầu trục Tháng 03/2016
8 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Mặt nạ hàn Tháng 03/2016
9 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng cho công việc hàn Tháng 03/2016
10 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy Tháng 03/2016
11 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên Tháng 03/2016
12 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung Tháng 04/2016
13 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Tháng 05/2016
14 Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động Tháng 05/2016
15 Thông tư quy định về biểu mẫu báo cáo, tổ chức thống kê, công bố tình hình tai nạn lao động Tháng 05/2016
16 Thông tư quy định một số nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh Tháng 05/2016
17 Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Tháng 06/2016
18 Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ Tháng 07/2016
19 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG – Phương tiện bảo vệ chân – giày ủng an toàn Tháng 07/2016
20 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG đối với quần áo bảo chống cháy Tháng 07/2016
21 Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế Tháng 07/2016
22 Thông tư hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ Tháng 10/2016
23 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tháng 10/2016
24 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tháng 10/2016
25 Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán Tháng 11/2016
26 Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Tháng 11/2016
27 Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Tháng 11/2016
28 Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016-2020 Tháng 11/2016
29 Thông tư hướng dẫn tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Tháng 11/2016
30 Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tháng 11/2016
31 Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH Tháng 12/2016
32 Thông tư hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Tháng 12/2016
33 Thông tư ban hành mẫu Chứng chỉ sư phạm, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ sơ cấp Tháng 12/2016
34 Thông tư quy định về chương trình nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp Tháng 12/2016
35 Thông tư quy định về chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp Tháng 12/2016
36 Thông tư thống kê, báo cáo về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện Tháng 12/2016
37 Thông tư hướng dẫn. quản lý một số hoạt động y tế trong cơ sở cai nghiện ma túy Tháng 12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 
1 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và sống cô đơn không nơi nương tựa Tháng 03/2016
3 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp Tháng 03/2016
4 Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ Tháng 05/2016