CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Đường sắt (sửa đổi) Tháng 10/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa Tháng 05/2016
2 Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Tháng 05/2016
3 Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe Tháng 06/2016
4 Nghị định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng Tháng 07/2016
5 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tháng 08/2016
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Tháng 08/2016
7 Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển Tháng 08/2016
8 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng Tháng 08/2016
9 Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/04/2014 của Chính phủ) Tháng 09/2016
10 Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng Tháng 09/2016
11 Quyết định quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố Tháng 09/2016
12 Nghị định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải Tháng 09/2016
13 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt Tháng 10/2016
14 Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam Tháng 10/2016
15 Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển Tháng 10/2016
16 Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển Tháng 10/2016
17 Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Tháng 11/2016
18 Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải Tháng 11/2016
19 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Tháng 11/2016
20 Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Tháng 11/2016
21 Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải Tháng 11/2016
22 Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải Tháng 12/2016
23 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Tháng 12/2016
24 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Tháng 12/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng Tháng 02/2016
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam Tháng 10/2016
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng Tháng 12/2016
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Tháng 12/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/11/2011 ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Tháng 02/2016
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế- kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 Tháng 03/2016
3 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Tháng 03/2016
4 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cân kiểm tra khối lượng toàn bộ container cho các tuyến vận tải biển quốc tế Tháng 04/2016
5 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô Tháng 04/2016
6 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Tháng 05/2016
7 Thông tư quy định về khảo sát các tuyến đường thủy nội địa phục vụ quản lý và thông báo luồng chạy tàu thuyền Tháng 06/2016
8 Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Tháng 06/2016
9 Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải Tháng 06/2016
10 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới Tháng 06/2016
11 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa Tháng 06/2016
12 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt Tháng 06/2016
13 Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống VTS (hàng hải tàu biển) Tháng 07/2016
14 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 quy định về mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa Tháng 07/2016
15 Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác thủy phi cơ trên mặt nước Tháng 08/2016
16 Thông tư quy định về công suất bến xe Tháng 08/2016
17 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 7/10/2014 quy định về cảng, bến thủy nội địa Tháng 08/2016
18 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu Tháng 09/2016
19 Thông tư quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa Tháng 09/2016
20 Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Tháng 09/2016
21 Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCKTQG về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (sửa đổi lần 1:2016-QCVN 01:2008/BGTVT) Tháng 09/2016
22 Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải và nguyên tắc quản lý chất lượng trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011) Tháng 09/2016
23 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành giao thông vận tải Tháng 10/2016
24 Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCKTQG về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT) Tháng 10/2016
25 Thông tư hướng dẫn quy trình sử dụng thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ  xử phạt vi phạm hành chính Tháng 10/2016
26 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải Tháng 10/2016
27 Thông tư ban hành QCKTQG về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị Tháng 10/2016
28 Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam Tháng 10/2016
29 Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải Tháng 10/2016
30 Thông tư quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ trên tàu biển Việt Nam Tháng 10/2016
31 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGTVT quy định về việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam Tháng 11/2016
32 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Tháng 11/2016
33 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Tháng 11/2016
34 Thông tư quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Tháng 11/2016
35 Thông tư ban hành QCKTQG về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa Tháng 11/2016
36 Thông tư ban hành QCKTQG về thiết bị nâng trên các công trình biển Tháng 11/2016
37 Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng Cảng vụ hàng không Tháng 11/2016
38 Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay (thay thế Thông tư liên tịch số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/2/2016) Tháng 11/2016
39 Thông tư quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường sắt Tháng 12/2016
40 Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam Tháng 12/2016
41 Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng Tháng 12/2016
42 Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Tháng 12/2016
43 Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015) Tháng 12/2016
44 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa Tháng 12/2016
45 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu đường sắt, Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT ngày 22/8/2012 quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen) và Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu Tháng 12/2016
46 Thông tư quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (thay thế Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT) Tháng 12/2016