CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Pháp lệnh Quản lý thị trường Tháng 10/2015
2 Luật Quản lý ngoại thương Tháng 10/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động cuả Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tháng 06/2016
2 Nghị định của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tháng 06/2016
3 Nghị định của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tháng 07/2016
4 Nghị định của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Tháng 07/2016
5 Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tháng 07/2016
6 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Tháng 07/2016
7 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tháng 09/2016
8 Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Tháng 09/2016
9 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí Tháng 11/2016
10 Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí Tháng 11/2016
11 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Tháng 11/2016
12 Nghị định thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Tháng 11/2016
13 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Tháng 11/2016
14 Nghị định sửa đổi Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Tháng 11/2016
15 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường Tháng 11/2016
16 Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Tháng 11/2016
17 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Tháng 11/2016
18 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón Tháng 11/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam Tháng 03/2016
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ đãi ngộ đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại Phiên điều trần Tháng 06/2016
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân) Tháng 07/2016
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Tháng 11/2016
5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện Tháng 11/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 Tháng 01/2016
2 Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm với thuế suất 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào Tháng 01/2016
3 Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Tháng 03/2016
4 Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016 Tháng 03/2016
5 Thông tư quy định việc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 Tháng 03/2016
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản Tháng 03/2016
7 Thông tư hướng dẫn về quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tháng 04/2016
8 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí Tháng 06/2016
9 Thông tư thay thế Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Tháng 06/2016
10 Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Đồ uống Tháng 06/2016
11 Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Thép Tháng 06/2016
12 Thông tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương và Thông tư số 13/2013/TT-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT) Tháng 07/2016
13 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư Tháng 07/2016
14 Thông tư quy định về bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành, Thẻ thanh tra, tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành, trang phục và hoạt động thanh tra chuyên ngành Công Thương, đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Tháng 08/2016
15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động giám định tư pháp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Công Thương Tháng 08/2016
16 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp lần đầu, cấp lại, thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường của lực lượng Quản lý thị trường Tháng 09/2016
17 Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu Tháng 09/2016
18 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng Tháng 10/2016
19 Thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tháng 10/2016
20 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn Tháng 11/2016
21 Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng Tháng 11/2016
22 Thông tư thay thế Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ các dự án nhà máy nhiệt điện Tháng 11/2016
23 Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Nhựa Tháng 11/2016
24 Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Giấy và bột giấy Tháng 11/2016
25 Thông tư thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Tháng 11/2016
26 Thông tư thay thế Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tháng 11/2016
27 Thông tư thay thế Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Tháng 11/2016
28 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Tháng 11/2016
29 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ Tháng 11/2016
30 Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải (thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải Tháng 11/2016
31 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương Tháng 11/2016
32 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh Tháng 11/2016
33 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 về quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Tháng 11/2016
34 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Tháng 11/2016
35 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tháng 11/2016
36 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân Tháng 11/2016
37 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Tháng 11/2016
38 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động (thay thế Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014) Tháng 11/2016
39 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường Tháng 11/2016