MEI - Chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật của các Bộ

MEI (Ministerial Effectiveness Index) là chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành (gọi tắt là Bộ) có hoạt động liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp.

Hướng dẫn điền phiếu Tải phiếu khảo sát
Hỗ trợ trực tuyến : Tel/ Fax: 04. 35771459/ 3577 0632 - E-mail: MEI@vcci.com.vn