Liên hệ với chúng tôi


- Ban Pháp chế - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

- Điện thoại : 04 35742022 Máy lẻ: 355.

- Fax : 04.35771459.

- Email : thuypm@vcci.com.vn - hongntd@vcci.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến : Tel/ Fax: 04. 35771459/ 3577 0632 - E-mail: MEI@vcci.com.vn
Xin điền đẩy đủ những thông tin ở form sau và gửi cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên/Tổ chức :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
Email :
Nội dung :