Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo

STT

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LUẬT

1

105/2016/QH13

Luật Dược

6/4/2016

NGHỊ ĐỊNH

2

09/2016/NĐ-CP

Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

28/1/2016

3

36/2016/NĐ-CP

Về quản lý trang thiết bị y tế

15/5/2016

4

67/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

1/7/2016

5

90/2016/NĐ-CP

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

1/7/2016

6

75/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

1/7/2016

7

91/2016/NĐ-CP

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1/7/2016

8

93/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1/7/2016

9

98/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

1/7/2016

10

102/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện kinh doanh thuốc

1/7/2016

11

103/2016/NĐ-CP

Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

1/7/2016

12

104/2016/NĐ-CP

Quy định về hoạt động tiêm chủng

1/7/2016

13

118/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

22/7/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

14

02/2016/QĐ-TTg

Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch

28/1/2016

THÔNG TƯ

15

01/2016/TT-BYT

Quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong cơ sở khám, chữa bệnh

5/1/2016

16

02/2016/TT-BYT

Bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng

12/1/2016

17

03/2016/TT-BYT

Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

21/1/2016

18

04/2016/TT-BYT

Quy định về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám, chữa bệnh lao

26/2/2016

19

05/2016/TT-BYT

Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

29/2/2016

20

06/2016/TT-BYT

Quy định ghi nhãn thuốc

8/3/2016

21

09/2016/TT-BYT

Danh mục thuốc đấu thầu, thuốc đấu thầu tập trung, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

5/5/2016

22

10/2016/TT-BYT

Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

5/5/2016

23

11/2016/TT-BYT

Quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

11/5/2016

24

12/2016/TT-BYT

Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

12/5/2016

25

14/2016/TT-BYT

Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

12/5/2016

26

15/2016/TT-BYT

Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

15/5/2016

27

17/2016/TT-BYT

Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

30/6/2016

28

18/2016/TT-BYT

Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

30/6/2016

29

19/2016/TT-BYT

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

30/6/2016

30

21/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

30/6/2016

31

22/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

30/6/2016

32

23/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc

30/6/2016

33

24/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

30/6/2016

34

25/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

30/6/2016

35

26/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

30/6/2016

36

27/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

30/6/2016

37

28/2016/TT-BYT

Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

30/6/2016

38

29/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

30/6/2016

39

30/2016/TT-BYT

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc

30/6/2016

40

31/2016/TT-BYT

Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế

10/8/2016

41

32/2016/TT-BYT

Quy định việc chi trả chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

15/9/2016

42

33/2016/TT-BYT

Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên

19/9/2016

43

34/2016/TT-BYT

Quy định về thăm khám, quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai

21/9/2016

44

35/2016/TT-BYT

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

28/9/2016

45

36/2016/TT-BYT

Quy định việc thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần tại cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa phong, tâm thần của Nhà nước

29/9/2016

46

37/2016/TT-BYT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

25/10/2016

47

38/2016/TT-BYT

Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

31/10/2016

48

39/2016/TT-BYT

 Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

4/11/2016

49

40/2016/TT-BYT

Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

4/11/2016

50

41/2016/TT-BYT

Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cáp độ an toàn sinh học phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm

14/11/2016

51

42/2016/TT-BYT

Quy định việc thừa nhận kết quả phân loại thiết bị y tế

15/11/2016

52

43/2016/TT-BYT

Quy định thời gian tập sự thoe chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

15/12/2016

53

44/2016/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 của Thông tư liên tích số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về điều kiện tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

15/12/2016

54

45/2016/TT-BYT

Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

20/12/2016

55

46/2016/TT-BYT

Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

30/12/2016

56

47/2016/TT-BYT

Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

30/12/2016

57

48/2016/TT-BYT

Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế

30/12/2016

58

49/2016/TT-BYT

Quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc

30/12/2016

59

50/2016/TT-BYT

Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

30/12/2016

60

51/2016/TT-BYT

Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

61

07/2016/TTTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Quy định chi Tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số (sau đây gọi chung là Nghị định số 39/2015/NĐ-CP)

15/4/2016

62

08/2016/TTLT-BYT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

15/4/2016

63

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

Quy định về công tác y tế trường học

12/5/2016

64

16/2016/TTLT-BYT-BQP

Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

30/6/2016

65

20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

30/6/2016